A projekt lebonyolításaA projekt megvalósulása folyamatosan nyomon követhető a kivitelező cég honlapján, a következő linken keresztül: dataqua.hu honlapon a VKKI PROJEKT linkre kattintva


1. A projekt előkészítettségének bemutatása

Fel

A projekt műszaki előkészítése a vízrajzi szolgálat keretében több éve, hosszabb ideje folyik, jól előkészített.

A határt metsző vízfolyásokon tervezett automatikus vízhozam-mérő és vízminőség-ellenőrző állomások telepítése, mint vízügyi létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A Mosoni-Duna és a Fehér Körös műtárgyainál azonban vízépítésű jellegű beavatkozás nem történik, csak a műszerek műtárgyon történő elhelyezése és csövezése, illetve Gyulán a meglévő csövezésbe történik a szerelés. A hatósággal egyeztetve ezek a létesítmények nem vízjogi engedélyre kötelezettek

A KEOP 2.2.2 pályázat kiírását (2008. május 15.) követően a VKKI a Vízpart Kft-vel elkészíttette a vízjogi létesítési engedélyes terveket, azokra az objektumokra, amelyek még nem rendelkeztek érvényes vízjogi létesítési engedéllyel, és azt benyújtotta hatósági elbírálásra.

Az engedélyezési szintű tervek a költségbecsléshez a nem engedélyköteles létesítményekre is elkészültek.

Az engedélyezési terv készítése már nem szükséges a projekt munkatervében, csak a kiviteli terv elkészítése a megvalósítás időszakában az építéshez a részlettervek kialakításához.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya 2008. szeptember 10-re készült el, az ÖKO Zrt. közreműködésével.

Az előkészítési munkákat közbeszerzési tanácsadó (Kardkovács Bt) közreműködésével kötött közbeszerzéssel lebonyolított szerződésekkel biztosították.

A projekt előkészítése alapján annak elfogadása és a támogatási szerződés aláírását követően azonnal meg lehet kezdeni a projekt menedzseri tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások (PR, műszaki ellenőr) és a létesítés közbeszerzéseit. A tevékenységek nem egyedi, szokásos tevékenység típusok, amelyekben a vállalkozók kellő gyakorlattal rendelkeznek, a projekt kisebb kockázattal, problémamentesen befejezhető.

A kivitelezés egyes elemeihez részletes kiviteli terv is szükséges (pl. részletes építési tervek, stb.), ezt a kivitelező feladataként műszaki ellenőri jóváhagyással lehet elkészíttetni.

A kedvezményezett VKKI a vízrajzi fejlesztések, a műszerszolgálat irányításának és KEOP pályázatok jogszabályban és az intézmény feladataiban meghatározott felelőse, a vízrajzi észlelések lebonyolítása a vízügyi igazgatáson belül szintén jogszabályban meghatározottan történik, ezért szerződéses előkészítésre jelenleg nem volt szükség, a telepítendő létesítmények állami területének kezelőivel a használati megállapodások rendelkezésre állnak (ld. 3. Melléklet). A vízhozam-mérések elvégzési módszereit mérési szabványok, műszaki előírások és ISO 9001 minőségbiztosítási eljárás munkautasításai írják elő.

A projekt menedzsment csoport a feladatszerűen a VKKI által kezelt KEOP pályázatok alapján felállt, ehhez a műszaki személyzet kiválasztása a vízrajzi tevékenységgel foglalkozó osztályról 2008. szeptember 10-ig megtörtént, a projekt menedzsment csoport VKKI biztosított dolgozói a projekt indítására a támogatás megítélése esetén azonnal képesek a feladatot ellátni.

A csatlakozó külső szolgáltatókat (műszaki ellenőr, PR tevékenység lebonyolítása) egyszerűsített közbeszerzési eljárással lehet biztosítani a projekt indításakor, feladataik kezdése a projekt lebonyolítását nem halasztja.

2. Intézkedési terv és ütemtervek a projekt lebonyolítására

Fel

Intézkedési terv

A projekt intézkedési tervének kialakításánál négy alapelemmel kell számolnunk, mert a projekt előkészítési munkák közül csak a kiviteli tervezést kell elvégezni és újabb engedélyezési eljárást már nem tartalmaz:

  • A projekt szervezése lebonyolítás (projekt menedzsment, PR tevékenység, műszaki ellenőri tevékenység)
  • Az szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása a projekt szolgáltatásokhoz
  • A teljes kivitelezés, műszertelepítés és kalibrálás közbeszerzése
    • A létesítmény kiviteli tervezése (egyes gépészeti elemekhez részletes terv is kell az engedélyezési terv mellett),
    • kivitelezése (építés, átadás-átvétele, műszertelepítés megkezdése)
    • Műszertelepítés, kalibráció, műszaki átadás
  • Projektzárás, üzemeltetési engedély kiadása

2008 2009 2010
Tevékenység megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment egység működése
Közbeszerzési felhívás

előkészítése

eljárások lefolytatása
Kivitelezés
tervezés
építés
műszertelepítés
próbaüzem
Műszaki átadás
PR tevékenység
Műszaki ellenőri tevékenység
Projekt zárás

A projekt kezdését elfogadás esetén a szeptemberi beadást követő 135 nappal, 2009. január 30-ra tervezhetjük, ebben az esetben 2010. november 30-án a projekt befejezhető.

A VKKI projekt lebonyolítói kellő gyakorlattal rendelkeznek a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, ezt a tevékenységet a Támogatási szerződés aláírását követően azonnal meg kell kezdeni.

A közbeszerzési tevékenységek összeghatár és eljárás szempontjából sokrétűek. A PR egyszerűsített közbeszerzés, gyorsabb határidővel lebonyolítható, a kivitelezés nyílt, hazai építési tenderrel részajánlattételi lehetőséggel, a műszaki ellenőrzés nyílt, hazai szolgáltatási tenderrel 2009. októberéig záródhat le.

Projektelem Előkészítési tevékenység Nettó költség [Ft] Bruttó költség [Ft] Igényel támogatást [igen/nem]
projekt előkészítés Engedélyes terv,
MT készítése, közbeszerzés
19 583 333 23 500 000 igen
Létesítés közbeszerzés 446 100 000 535 320 000 igen
Kiviteli tervek 20 000 000 24 000 000
Építés 286 000 000 343 200 000
Műszertelepítés, kalibráció 140 100 000 168 120 000
projekt menedzsment
saját tevékenység - 16 400 000 16 400 000 igen
közbeszerzés 666 667 800 000 igen
PR tevékenység közbeszerzés 2 250 000 2 700 000 igen
műszaki ellenőr közbeszerzés 9 925 000 11 910 000 igen

A projekt szervező tevékenységét a projekt menedzsment a projekt teljes időtartama alatt végzik, a kiviteli tervezés 2009. december - 2009. február között, az építés kivitelezés része 2010. március-augusztus, a műszertelepítés és kalibrálás 2010. május-október között folyik.

Lebonyolítási ütemterv