A projekt által megvalósuló létesítmények

A Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000. EK) az Európai Közösség által meghirdetett vízpolitika, melynek keretében a tagállamok részéről kitűzött cél a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának elérése, illetve ennek fenntarthatóvá tétele.

A VKI 2007 évi ország-jelentése meghatározta az ország felszíni vizes monitoring vizsgálatainak helyét 384 ponton, különböző víztesteken, amelyeken a hidrológiai paraméterek (vízállás, vízhozam) mérése is szükséges. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a határszelvények.
A határszelvényeken 20 ponton lenne szükséges a vízhozam és a vízminőség folyamatos megfigyelése, amelyek közül 4 ponton már működik automatikus állomás. 4 pontom műszakilag nem megoldható a folyamatos észlelés, így 12 ponton lenne szükséges a projekt beavatkozása.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül a külföldről érkező kis- és közepes folyók vízhozamának és fiziko-kémiai paramétereinek automatikus távmérésére a VKKI – mint Kedvezményezett - nyújtott be pályázatot és nyert el támogatást.

A határt metsző vízfolyások automatikus mérése 12 vízfolyás határszelvényében valósul meg. A kijelölt szelvények a Mosoni-Duma, az Ipoly, a Sajó, a Bódva, a Hernád, a Bodrog, a Tisza, a Szamos, a Sebes-Körös, a Fekete Körös, a Fehér-Körös és a Rába határszelvényeinél helyezkednek el, amelyek közül 9 esetben a vízhozam, 10 db állomásnál a vízminőség mérő monitorrendszer kerül kiépítésre.

Az automatizált vízhozam-mérést végző észlelő pontokon ultrahangos vízsebességmérő készülékekkel történik a vízsebesség folyamatos mérése, a vízrajzi mérési szabványnak megfelelő vízszintméréssel együtt. A tervezésnél sebességváltozást mérő mérőkeresztes, illetve a Doppler-hatást kihasználó radarberendezéseket egyaránt alkalmaznak, általában legalább két, kisvízi és árvízi szinten.
A vízminőségi paraméterek között a hőmérséklet, pH, vezető képesség és oldott oxigén mérése történik meg, ami alkalmas a vízminőségi haváriák riasztására.

Az automata állomásokat meglévő törzshálózati észlelő pontokon, vagy azoktól hidrológiai szempontból megfelelő távolságban helyezték el, mederrézsűre, töltésre, műtárgyra, vagy közúti hídra szerelve. A javasolt műszerek a vízrajzi észlelésnél szabványos kialakításúak, korszerűek, a folyamatos hozammérés a hazai és nemzetközi gyakorlatnak megfelelő.

A mérőállomások központi egységei egy adatgyűjtőből, szünetmentes áramforrásból, villámvédelemből és egy adatrádióból épülnek fel. Tápellátásuk közüzemi hálózatról, vagy napelemről, szünetmentesen történik. Az adatátvitel GPRS technológiájú, amely állomásonként egy-egy modemet tartalmaz. A műszeradatokat a területi kezelő KÖVIZIG-ek kérhetik le GPRS modemen keresztül. Az új állomáselemeket az adott környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság távmérő hálózatába kell beilleszteni.

Vissza