A vízminőségi változás korai előrejelzése az ökológiai haváriák megelőzésének feltétele

A korszerű, automata beépített műszerekkel végzett vízhozam-mérésekből számított pontosabb vízmérlegek, lefolyás és utánpótlási számítások megalapozhatják a VKI vízhasználati, vízminőségi céljait és a vízkészlet-gazdálkodás tervezését.

Ennek elérése érdekében fontos…

  • A határt metsző folyókon-a VKI 2007. évi monitoring pontjaival azonos helyen lévő- az ország területére beérkező vízmennyiségek és vízminőségek folyamatos észlelésének megoldása a megfelelő hidrológiai adatokhoz.
  • A vízkészletek nemzetközi megosztásához, a vízkár elleni védekezéshez szükséges, megfelelő gyakoriságú adatsorok előállítása a vízgazdálkodási és vízgyűjtő tervezéshez.
  • Pontos és nagyszámú észlelési adat gyűjtése a VKI által előírt határvízi együttműködésnek való megfeleléshez, valamint az éghajlatváltozásból adódó vízkészlet-változásra való felkészülés megalapozásához.
  • A részletes hidrológiai és vízminőségi adatsorok gyűjtése az árvízi és vízminőségvédelmi haváriák előrejelzéséhez.

A Projekt támogatásának forrása az ÚMFT KEOP 2.2.2-2008-0008
A Projekt időtartama: 2009.03.01.- 2011.03.31.
A projekt beruházási költsége: 590 630 000,- Ft

A projekt célcsoportjai:

  • Az árvízzel, vízminőségi károkozással érintett határmenti lakosság, a területeken lévő egészségügyi, szociális, oktatási és egyéb intézmények, gazdálkodók.
  • A károkozással érintett területeken célcsoport a természetes növényzet és állatvilág, a vízhez kötődő ökoszisztéma.
  • Célcsoportnak tekinthetők a határmenti víztestek egyedi és szervezeti (jellemzően ipari, mezőgazdasági) vízhasználói.
  • Fontos célcsoportok a méréseket felhasználó, döntéshozó szervezetek köre, elsősorban állami szervezetek: a VM, a VKKI, a KÖVIZIG-ek és a KÖTEVIFE-k.

Kapcsolódási pontok megjelenítése más projektekhez

  • Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (KEOP 2.5.0)
  • Árvízkockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Vissza