A vízminőségi változás korai előrejelzése az ökológiai haváriák megelőzésének feltétele.

A korszerű, automata beépített műszerekkel végzett vízhozam-mérésekből számított pontosabb vízmérlegek, lefolyás és utánpótlási számítások megalapozhatják a VKI vízhasználati, vízminőségi céljait és a vízkészlet-gazdálkodás tervezését.

Ennek elérése érdekében fontos…

  • A határt metsző folyókon-a VKI 2007. évi monitoring pontjaival azonos helyen lévő- az ország területére beérkező vízmennyiségek és vízminőségek folyamatos észlelésének megoldása a megfelelő hidrológiai adatokhoz.
  • A vízkészletek nemzetközi megosztásához, a vízkár elleni védekezéshez szükséges, megfelelő gyakoriságú adatsorok előállítása a vízgazdálkodási és vízgyűjtő tervezéshez.
  • Pontos és nagyszámú észlelési adat gyűjtése a VKI által előírt határvízi együttműködésnek való megfeleléshez, valamint az éghajlatváltozásból adódó vízkészlet-változásra való felkészülés megalapozásához.
  • A részletes hidrológiai és vízminőségi adatsorok gyűjtése az árvízi és vízminőségvédelmi haváriák előrejelzéséhez.

Tovább

A projekt által megvalósuló létesítmények

A Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000. EK) az Európai Közösség által meghirdetett vízpolitika, melynek keretében a tagállamok részéről kitűzött cél a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának elérése, illetve ennek fenntarthatóvá tétele.

A VKI 2007 évi ország-jelentése meghatározta az ország felszíni vizes monitoring vizsgálatainak helyét 384 ponton, különböző víztesteken, amelyeken a hidrológiai paraméterek (vízállás, vízhozam) mérése is szükséges. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a határszelvények.
A határszelvényeken 20 ponton lenne szükséges a vízhozam és a vízminőség folyamatos megfigyelése, amelyek közül 4 ponton már működik automatikus állomás. 4 pontom műszakilag nem megoldható a folyamatos észlelés, így 12 ponton lenne szükséges a projekt beavatkozása.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül a külföldről érkező kis- és közepes folyók vízhozamának és fiziko-kémiai paramétereinek automatikus távmérésére a VKKI – mint Kedvezményezett - nyújtott be pályázatot és nyert el támogatást.

Tovább